���������: ���������� ������� � ����

��������...

��������-���� "������"

����������: 156 24-05-2012 | ���������: ������� ��������
��������-���� "������"

 

����������� ��� ������������� ��������-����� «������»:

 

������ �������� - 250 �����

���� “Porter Stout” - 1,5 �����

����� �� ������ - 120 �����

���������� - ��� �������

����� - 250 �����

��� � ������ - 1,5 �����

 

������������� ��������-����� «������»:

 

�������� ��� ������������ ��� �����������. �� ��� ������ ��� ������ �������. �������� �������� � ����� �������� �������� ������� ������.

��������...��������...

�������� ���� ����������
��������...